Điều khoản dịch vụ

Blog Susucaokhoe.com xin nêu ra các điều khoản dưới đây để bạn đọc có thể nắm rõ và tuân thủ đúng nhằm phù hợp cho cả đôi bên. Chúng tôi luôn muốn tuân thủ để giúp cho bạn đọc có được sự thỏa mãn nhất định.

Điều khoản dịch vụ

Để đảm bảo chính xác các nội dung mà chúng tôi cung cấp. Chúng tôi đưa ra Chính sách cung cấp nội dung nhằm thông báo với bạn đọc của chúng tôi về các vấn đề liên quan đến nội dung

Chấp nhận Điều khoản sử dụng

Bằng cách truy cập và sử dụng website này (“https://susucaokhoe.com“) bạn được coi là tự nguyện chấp nhận các Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật cho việc sử dụng trang web này. Tham khảo nội dung của chúng tôi khi truy cập vào trang web này.

Sử dụng

SUSUCAOKHOE.COM cho phép bạn xem và tham khảo các nội dung chỉ cho sử dụng cá nhân và phi thương mại, miễn là tất cả quyền tác giả và quyền sở hữu khác có trong các tài liệu gốc hoặc bất kỳ bản sao được giữ lại. Không có gì trong trang web này được hiểu như trao bằng estoppels, ý nghĩa hoặc cách khác, bất kỳ giấy phép hay quyền về bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi sở hữu khác của SUSUCAOKHOE.COM hoặc bất kỳ bên thứ ba. Trang web này và nội dung của nó, bao gồm, nhưng không giới hạn, các trang web văn bản, biểu tượng, hình ảnh đồ họa, hình ảnh, âm thanh, video, html, có thể không được sao chép, tái bản, hoặc cung cấp bằng bất kỳ hoặc theo cách thức nào, mà không được sự đồng ý trước bằng văn bản của SUSUCAOKHOE.COM.

Không cung cấp

Nội dung của trang web này không được xem một giao dịch bán hay mời chào mua bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ của Công ty. Các thông tin tìm thấy trên trang web được cung cấp miễn phí và cho mục đích thông tin và không tạo ra một doanh nghiệp hoặc dịch vụ chuyên nghiệp mối quan hệ giữa bạn và SUSUCAOKHOE.COM. Links trên trang web này có thể dẫn đến các dịch vụ hoặc các trang website không hoạt động hoặc đại lý của chúng tôi. Chúng tôi không bảo đảm hoặc đại diện cho các links khác hoặc các trang website có thể được tìm thấy ở đây. Để link đến một trang website khác hoặc dịch vụ không phải là một xác nhận của trang web. Mọi sử dụng bạn thực hiện của các thông tin được cung cấp trên trang web này, hoặc bất kỳ trang web hoặc dịch vụ liên quan đến bởi trang web này, có nguy cơ của riêng bạn.

Trách nhiệm người sử dụng

Việc truy cập và sử dụng trang web này và nội dung các tài liệu này là quyền của người dùng. Bạn có trách nhiệm tuân thủ pháp luật của cơ quan thẩm quyền khi bạn đang truy cập trang web này và bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thể truy cập hoặc sử dụng thông tin trang web này có trách nhiệm đối với vi phạm của các luật này.

Đọc giả có thể liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau:

BLOG SUSUCAOKHOE.COM

Địa chỉ: Lê Trọng Tấn, Phường 15, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0858517124